Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαίκαστρου βρίσκεται στο χωριό Παλαίκαστρο 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Σητείας.

Συμπληρώνει ήδη 90 χρόνια από την ίδρυση του το 1931. Σήμερα αριθμεί 200 φυσικά μέλη, σχεδόν το σύνολο των αγροτικών οικογενειών της περιοχής του Παλαίκαστρου. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει 1 ελαιοτριβείο στην περιοχή Ψαραγένι Σητείας δυναμικότητας 5,4 τόνων ελαιόκαρπου/ώρα και δεξαμενές αποθήκευσης ελαιόλαδου με συνολική δυνατότητα αποθήκευσης 540 τόνων.
Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού, 101 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιας Ελιάς διαθέτοντας 2428,6 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση – εμπορία ελαιόλαδου
  • Γεωπονική υποστήριξη και καθοδήγηση των παραγωγών από καταρτισμένο προσωπικό

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 46τμ
  • στο ελαιουργείο 886 m2 δυναμικότητας 5,4 tn καρπού/ώρα με δεξαμενές χωρητικότητας 540 τόνων
  • στους αποθηκευτικούς χώρους περίπου 456,38τμ